ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ธอส. จัดทำ “โครงการสินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance In) ปี 2561” สำหรับกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี นาน 3 ปีแรก พร้อมฟรี.. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

 


               ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำ โครงการสินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance In) ปี 2561” สำหรับกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด / ไถ่ถอนที่ดินอาคารและปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร / ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าพร้อมปลูกสร้างอาคาร / ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ  โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ MRR- 3.85% ต่อปี หรือเท่ากับ 2.90% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75%) ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี สามารถติดต่อยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561

พิเศษ!! ฟรี.. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สาขาเชียงใหม่ โทร. 0–5324–5276-8, 0-5324-6469-71
สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ โทร. 0-5340-0661-70
สาขาลำปาง โทร. 0-5423-0035-42
สาขาลำพูน โทร. 0-5353-5178-83
สาขาแม่ฮ่องสอน โทร. 0-5361-1843-6
สาขาสันกำแพง โทร. 0-5333-0102-5
สาขาสันทราย (แม่โจ้) โทร. 0-5335-4264-67
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต โทร. 0-5390-3767-8
ศูนย์บริการธนาคาร (OSS) ฝาง โทร. 0-5338-2832-3
รถบริการเคลื่อนที่ Mobile Banking โทร. 08-4427-1545


หน่วยงาน: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ โดย: สิทธิพงษ์ สกุลเลี้ยงวานิช 16 ม.ค. 61 11:52 น.